• اصفهان، بلوار قلعه شور - مقابل خیابان فرهنگ - خیابان گاز - پلاک 10

پیگتل پچ کورد کانکتور فیبرنوری Sc (سارا)

نام

مقدار

مدل

SM/MM   

کابل

   0.9/2.0/.3.0mm  

پولیش

Upc/Apc

دسته 

Sx/Dx

پیگتیل و پچ کورد (Pigtail/Patch Cord)

 

یکی از تجهیزات مورد استفاده درانتقال سیگنال شبکه های فیبرنوری(پسیو) Pigtail  و Patch Cord است. پیگتیل دارای یک سرکانکتور و پچ کورد دارای دو سرکانکتور با متراژهای مختلف است. کیفیت این تجهیزات مهمترین عامل درکاهش تلفات (افتloss) قدرت سیگنال است. افت سیگنال شامل دو قسمت (IR Insertion Loss) و

Rl  Return Loss)) می باشد.

مولفه های اصلی ایجاد کیفیت در زمان تولید پیگتیل و پچکورد شامل:

       جنس کانکتور مورد استفاده

-استفاده از قطعات مکانیکی داخلی فلزی جهت استحکام بیشتر بین کانکتور و فیبر

-استفاده از فرول نوع سرامیکی

      رعایت استاندارد های مونتاژ کانکتور و فیبر

-ایزولایسون و رعایت استاندارد های محیط تولید

-نوع چسب، تجهیزات پیشرفته و کالیبره و ابزار دقیق در تهیه و نحوه تزریق چسب فرول

-زمان پخت و حرارت یکسان

-پرس دقیق قطعات کانکتور با اجزای فیبر توسط پرس های پنوماتیک

-پالیش مناسب درمراحل مختلف با رعایت ایزوله بودن مراحل از هم

-استفاده از دستگاه Ultra Sonic پس از پالیش

-بررسی و کنترل کیفیت مراحل پالیش توسط Fiber Scope

-انجام تست های کنترل کیفیت Ir/Lrباتجهیزات پیشرفته و کالیبره و ابزار دقیق تا 0.2DBو ثبت مقادیر تست شده.

ثبت سفارش پیگتل پچ کورد کانکتور فیبرنوری Sc (سارا)
شما از طریق فرم زیر می توانید پیگتل پچ کورد کانکتور فیبرنوری Sc (سارا) را سفارش دهید