• اصفهان، بلوار قلعه شور - مقابل خیابان فرهنگ - خیابان گاز - پلاک 10

post-image

چربی گیری و فسفاته کردن باکسهای فلزی و رک ها

مراحل تمیزکاری (چربی گری) و فسفاته در مراحل آماده سازی رک ها و باکسهای فلزی گروه مهندسی رسا صنعت جهت آماده سازی و رنگ آمیزی راکهای odc، انواع پچپنل فیبر نوری و سایر محصولات فلزی از دستورالعمل زیر استفاده می کند.

post-image

دستور العمل مونتاژ کانکتور LC (UPC/APC) 3mm

post-image

دستور العمل عملیات رنگ و شستشو رک ها و باکسهای فلزی

دستور العمل عملیات رنگ و شستشو رک ها و باکسهای فلزی گروه مهندسی رسا صنعت جهت آماده سازی و رنگ آمیزی راکهای odc ، انواع پچپنل فیبر نوری و سایر محصولات فلزی از دستورالعمل زیر استفاده می کند