post-image

چربی گیری و فسفاته کردن باکسهای فلزی و رک ها

مرحله اول تمیزکاری (چربی گیری):

از آنجایی که پوشش گیری فسفاته، روی سطح به واسطه واکنش شیمیایی بین یونهای فسفات و سطح فلز اتفاق می افتد، برای یک پوشش مناسب وجود سطح کاملاً تمیز ضروری است. چون تنها در این صورت است که کریستال های فسفاته می توانند سطح را به طور هماهنگ بپوشانند.

نکته قابل توجه این است که مواد شوینده به مخزن تانک فسفاته وارد نشوند، بخصوص برای شوینده های قلیایی مانند چربی گیر ها، چون در اثر ورود مواد قلیایی به تانک فسفاته مقداری از اسید خنثی شده و PH محلول بالا می رود و پوشش گیری مناسب صورت نمی گیرد.

آلاینده هایی که از سطح جدا نمی شوند به عنوان موانع مکانیکی پوشش محسوب شده و در واقع از چسبندگی سطح فلز و کریستال، به یکدیگر جلوگیری کرده و حایل محسوب می شوند و باعث می شوند رنگ پیوستگی بسیار ناچیزی به سطح داشته و خیلی سریع از روی آن جدا شود.

اکثر روغنهای معدنی به راحتی از روی سطح جدا می شوند، ولی مقدار کم آنها روی سطح برای پوشش مشکلی ایجاد نمی کند.

قبل از وارد نمودن قطعات به مرحله تمیزکاری یا چربی گیری باید لکه های چربی، زنگ و روغنهای موجود باید تمیز گردند.

 

مرحله دوم آب شویی:

  استفاده از آب گرم در آب شویی روش مناسبی است چون به این ترتیب شوینده هایی که روی سطح قرار گرفته اند از سطح جدا شده و سطح کاملاً تمیز وارد مرحله فسفاته کاری می شود، حداقل زمان لازم برای آب شویی 30 ثانیه است و اگر قطعه شکل پیچیده ای داشته باشد، بهتر است تعداد مراحل آب شویی اضافه گردد، اگر درتانک آب شویی اختلاط و آشفتگی وجود داشته باشد بازده کار بالا رفته و ورود آب تازه به طور پیوسته و خروج آب در هنگام آب شویی باعث می گردد غلظت محلول در تانک آب شویی بالا نرفته و مواد کمتری از تمیز کننده ها وارد وان فسفاته گردد.

پس از انجام آب شویی و خارج نمودن قطعات  از آب شویی و در صورت  مشاهده کردن جزیره های چربی باید قطعات مجدداً به وان تمیزکاری بازگشت گردد زیرا این لکه ها  از واکنش فسفاته با سطح جلوگیری کرده و باعث بروز زنگ زدگی پس از پایان کار خواهد گردید.

مرحله دوم فسفاته کردن:

معمولاً زمان فرایند فسفات آهن در روش غوطه وری حداقل 5 دقیقه است و دمای آن باید در محدوده مجاز حرارتی صورت پذیرد در عملیات فسفاته سعی بر این است که فرایند با کمترین دمای عملیاتی طراحی شود ولی اگر دمای محلول فسفاته از حداقل دمای سفارش شده کمتر باشد  عملیا ت فسفاته به خوبی انجام نشده و پوشش ایجاد شده نازک و ناپایدار خواهد بود.

اگر دمای عملیات از بیشترین دمای سفارش شده بیشتر باشد توازن بستر به هم ریخته، پوشش به سطح چسبندگی ندارد. در پوشش فسفاته آهن دمای عملیاتی 60 تا 82 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.

 

مرحله سوم آب شویی پس از فسفات کاری:

قطعات پس از این که از مرحله فسفات کاری خارج شدند، حتماً باید در یک مرحله آب شویی شوند ، دلیل این کار جدا کردن و برداشتن ترکیبات فعال شیمیایی باقی مانده است که در صورت عدم پاکسازی دقیق قدرت پذیرش بعدی را کم خواهد نمود. دمای آب بین 20 تا 50 درجه سانتی گراد برای این کار مناسب است، دمای آبشویی نباید بالا باشد و معمولاً دماهای پایین سفارش می شود.

 

مرحله چهارم خشک نمودن:

پس از پایان عملیات شستشو قطعات باید بوسیله حرارت خشک گردند، پس از خشک شدن قطعات دست زدن به آنها بدون دستکش و حتی با دست تمیز نیز تا پایان رنگ آمیزی ممنوع می باشد. نگهداری قطعات در محیط آلوده ممنوع بوده و در صورت عدم رنگ آمیزی  قطعات بیش از 24 ساعت باید با پوشش تمیز از نشستن گرد و خاک محافظت گردند. سمباده نمودن و حتی کشیدن دستمال نیز ممنوع می باشد.

 

مرحله پنجم کنترل شیمیایی فرایند:

در یک فرایند فسفاته باید ترکیبات و اجزاء شیمیایی محلول کاملاً کنترل شوند برای آزمایش این محلول، تیتراسیون بهترین روش است.

مرحله ششم پوشش های فسفاته آهن:

پوشش های فسفات آهن ساختار نرم و ظاهر متخلخلی دارند، بنابر این خاصیت، از این پوشش ها بیشتر به عنوان پایه ای برای رنگ ها و پیوند دادن سطوح فلزی و غیر فلزی استفاده می شود .

در مواردی که قطعه دارای خلل و فرج زیاد است، فرایند غوطه وری مناسب تر است، قطعاتی که به شکل فنجان هستند را می توان به دو صورت فسقاته کرد، یا روش آویزان نمودن به گونه ایی باشد که حباب در هیچ قسمتی جمع نگردد و یا با تعبیه کردن سوراخهایی حباب ها تخلیه گردد. جابجایی این نوع قطعات باید به دقت انجام شود تا محلول فسفاته در داخل قطعه باقی نماند، در بعضی مواقع  درون سوراخهای ریز قطعه هوا جمع شده و مانع از رسیدن محلولهای فسفاته و حتی تمیزکاری مناسب می گردد.