post-image

دستور العمل مونتاژ کانکتور LC (UPC/APC) 3mm

بند 1 –هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل معین نمودن نحوه مونتاژ کانکتور LC (UPC/APC) 3mm در این قسمت می باشد .

2- دامنه کاربرد :

این دستورالعمل برای خط تولید PIGTAIL & PATCH CORD فیبر نوری  گروه مهندسی رسا صنعت آپادانا کاربرد دارد .

3- تعاریف  : 

   SX |  DX |SM | MM | UPC | APC | JACKET | CORE | CEVLAR/BUFFER 

4- مسئولیت ها :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با مسئول خط تولید PIGTAIL & PATCH CORD و کلیه افراد شاغل دراین قسمت  موظف به رعایت کلیه نکات آن می باشند.

5- شرح عملیات :

5-1  دریافت دستورکار  :

5-1-1- مشخصات مربوط به تولید PIGTAIL & PATCH CORD طی فرم دستور کار به شماره : ................ ازمدیر فروش شامل مشخصات ذیل دریافت می گردد  و نسبت به شروع عملیات تولید طبق بندهای دستورالعمل اقدام می نماید .

ORDER TYPE : PIGTAIL / PATCH CORD (SX/DX)

FIBER CORE TYPE : SM/MM

CONNECTOR TYPE : LC/FC/SC   

FERRUL TYPE : UPC/APC

FIBER LENGTH : ….. M

FIBER JACKET SIZE : 0.9mm / 2.00mm / 3.00 mm      JACKET TYPE (PVC-LSZH)

QUANTITY : …. PCS

 

5-2 : عملیات برش (کابل فیبر نوری ZIPCORD ) 2.00mm DX/SX

5-2-1- کلیه کابلها بر اساس دستور کار شامل نوع کابل (SX/DX)-(SM/MM)( 2.00mm)  و براساس متراژ مشخص شده کات و حلقه می شوند .

    نکته: حلقه ها توسط سیم بست فرم کاری می شوند و در هر طرف به میزان لازم جهت نسب کانکتور مربوطه آزاد گداشته می شود.

 

5-3 عملیات آماده سازی، قطعه گذاری کانکتور و روکش برداری STRIP کردن کابل فیبر نوری (LC UPC/APC 3.mm)

*** در صورت مونتاژ کانتکور برای PATCH CORD DX  ابتدا  روکشهای حرارتی (شرینگ حرارتی ) و شماره گداری های عددی ( تگ لیبل ) مشخص کننده طرفین کابل را جای گذاری می کنیم . ( همانند شکل زیر )

    

 

 • عملیات قطعه گذاری به ترتیب ( قطعه اول ، بوت ، BOOT  )  ، قطعه دوم، حلقه فلزی  همراه با روکش حرارتی زرد رنگ   CRIMP SLIVE AND H.S.T)) ، قطعه سوم  و فنر  را جای گذاری می گردد  . ( همانند شکل زیر )

 

 •  عملیات STRIP  کردن روکش کابل یا روکش برداری لایه اولیه یا همان  JACKET به میزان 3CM .
 • کوتاه کردن کولار/بافر تا 1CM
 • روکش برداری STRP کردن روکش روی فیبر CLAD تا 1.5CM
 • CORE فیبر روکشبرداری شده را توسط دستمال بدون پرز KIMTECH  آغشته شده به الکل به مشخصات ....... تمیز می کنند .
 • فرول مربوط به کانکتور LC  را با توجه به دستور کار انتخاب (UPC/APC ) و طبق دستور العمل آماده سازی و تزریق چسب ، فرولها با چسب ترزیق ، سپس قطعه لوله ایی پلاستیکی شفاف روی فرول نصب  و این مجموعه را  روی CORE  فیبر جایگذاری می کنیم .

 

                          

 

نکته ایمنی : سر core فیبر بسیار باریک و مانند سوزن می تواند به دست ما آسیب برساند . در صورت شکستن فیبر در دست نسبت خروج آن اقدام نمایید .

5-4 عملیات پخت چسب و هیتر

 • کابلها و کانکتورهای آماده شده در مرحله قبل را روی fixture  مربوط به هیتر قرار می دهیم
 • نسبت به ثابت شدن کابلها روی هیتر ( همانند شکل زیر ) برای جلوگیری کردن حرکت فیبر در فرول اقدام میکنیم .
 • دما هیتر 140درجه سانتی گراد
 • زمان پخت چسب داخل فرول بین 15 دقیقه تا 20 دقیقه نسبت به نوع fixture  و فاصله فرول تا هیتر متفاوت است . پخته بودن چسب از رنگ قهوه ایی روشن بیرون زده از انتها فرول مشخص است .  ( همانند شکل زیر )

 عملیات کات فیبر پس از هیتر

 • در صورت بیرون بودن core  فیبر پس از پخت چسب ، core اضافه را توسط کاتر مخصوص بریده می شود . ( همانند شکل زیر )

 

نکته ایمنی : سر core فیبر بسیار باریک و مانند سوزن می تواند به دست ما آسیب برساند . در صورت شکستن فیبر در دست نسبت خروج آن اقدام نمایید .

5-4 عملیات پرس ( ایجاد جزء مکانیکی اسطحکامی کششی کانکتور )

 • با گذاشتن کولار بین قطعه دوم  و قطعه سوم  انها را روی یکدیگر پرس می کنیم
 • با حرارت سشوار صنعتی روکش حرارتی زرد رنگ قطعه دوم را روی پوسته کابل شرینگ می کنیم .

 عملیات تکمیل مونتاژ قطعات کانکتور

 • پس از مراحل فوق قطعه آخر    مونتاژ می شود .

6- مدارک :

شرح مدرک

کد مدرک

محل نگهداری

مدت نگهداری

دستور العمل آماده سازی و تزریق چسب

 

 

 

فرم دستور کار

 

 

 

 
برای اطلاعات و راهنمایی بیشتر با گروه مهندسی رسا صنعت آپادانا تماس بگیرید.